Zobowiązania wobec ZUS

W imieniu firmy naszych Klientów terminowo dokonujemy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto jesteśmy odpowiedzialni za działania takie jak zgłoszenia pracowników do ZUSu, wyrejestrowania czy korekty lub zmiany.

 

deklaracje PIT